Υγεία


1. Εκσυγχρονισμός κρατικών νοσηλευτηρίων με προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενόψει και της εφαρμογής του ΓΕΣΥ για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικά έναντι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων

2. Δημιουργία εθνικού ινστιτούτου έρευνας και αντιμετώπισης του καρκίνου

3. Επένδυση στην προληπτική ιατρική και ανάπτυξη της ηλεκτρονικής ρομποτικής η οποία είναι ανώδυνη και αποτελεσματικότερη

4. Ενίσχυση κα αναβάθμιση των τμημάτων των πρώτων βοηθειών των κρατικών νοσηλευτηρίων και θέσπιση ειδικού επιδόματος σε γιατρούς και νοσηλευτές ως κίνητρο.