Παιδεία

«Τρία πράγματα χρειάζονται για την εκπαίδευση: η φύση, η μάθηση και η άσκηση». Αριστοτέλης

Αν επιθυμούμε να έχουμε φυσικό περιβάλλον στο μέλλον, καθαρές θάλασσες, πράσινα βουνά αλλά και πλούσια πανίδα , θα πρέπει οι νέοι μας να μάθουν απο νεαρή ηλικία να είναι κοντά στην φύση και να σέβονται το περιβάλλον. Σύμφωνα με παγκόσμιες μελέτες αρκετά είδη πανίδας σε διάφορα μέρη του κόσμου κόντεψαν να αφανιστούν μέχρι που οι κυνηγοί ανέλαβαν δράση για να σώσουν την κατάσταση. Όσο και αν κάποιοι δέν θέλουν να το πιστέψουν ή να το κατανοήσουν , οι κυνηγοί είναι φυσιολάτρεις και πολλές φορές αποτελούν ρυθμιστικό παράγοντα για διατήρηση της πανίδας και προστασίας της χλωρίδας.Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι δέν είναι οι κυνηγοί που καταστρέφουν αλλά οι παράνομοι κυνηγοί οι οποίοι θα πρέπει να απομονωθούν και να τιμωρούνται παραδειγματικά.
1. Προσθήκη μαθήματος «παιδεία και σεβασμός στη φύση», όπου θα διδάσκεται οτιδήποτε σχετικό με τη φύση και το κυνήγι, την αλιεία, την συλλογή μανιταριών ή και χόρτων απο την ύπαιθρο, ενώ ο την ίδια στιγμή θα προωθείται ο σεβασμός που χρειάζεται.

2. Να λαμβάνουν μέρος όλα τα σχολεία μια φορά το χρόνο σε μαζικές δενδροφυτεύσεις, καθαριότητα υπαίθριων χώρων, να ενταχθεί στο πρόγραμμα εκπάιδευσης εκπαιδευτικές εκδρομές σε σημαντικούς περιβαλλοντολογικούς χώρους και σεμινάρια για θέματα φύσης, περιβάλλοντος γεωργικών ασχολιών

3. Πρόσληψη μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη μόνιμων αναγκών

4. Άμεσος εκσυγχρονισμός των κτιρίων και αναβάθμιση των παιδικών λεσχών.