ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΟΖ

1. Επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας χωρίς να θυσιάζεται το περιβάλλον

2. Προώθηση της Κύπρου ως ενεργειακού κολοσσού στην Α. Μεσόγειο

Θα πρέπει μέσα από σωστή διπλωματική πολιτική , ο πλούτος αυτός ο οποίος ανακαλύφθηκε στο νησί μας, να χρησιμοποιηθεί ως ασπίδα προστασίας της Κύπρου και όχι ως αφορμή απειλών και εντάσεων. Τα έσοδα από το φυσικό αέριο θα πρέπει να επενδύονται δίκαια μέσα από διαδικασίες οικονομικής διαφάνειας με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων αλλά και την ευημερία της χώρας μας τόσο στους τομείς της Δημόσιας, υγείας, παιδείας αλλά και στην διαφύλαξη της Κυπριακής ταυτότητας και του Κυπριακού περιβάλλοντος.