Ανάμεσα στους στόχους του κινήματος είναι η δημιουργία οργάνωσης νεολαίας και γυναικείας κυνηγετικής οργάνωσης. Η καθιέρωση παιδείας μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από  σωστά δομημένα οργανωμένα σύνολα, συντονισμένες ενέργειες και ενθάρρυνση νέων ανθρώπων ως προς το ορθολογιστικό κυνήγι και την ευεργετική δράση του κυνηγίου σωματικά και ψυχικά για τον άνθρωπο. Παράλληλα οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με το κυνήγι θα πρέπει να έχουν τις δικές τους δράσεις αλλά και την δικιά τους οργάνωση για σωστή εκπαίδευση αλλά και διάδοση της σωστής κυνηγετικής κουλτούρα.  Τόσο η Νεολαία του Κινήματος όσο και η γυναικεία οργάνωση θα λαμβάνουν πλήρη υποστήριξη , ενθάρρυνση αλλά ειδικά προγράμματα από το εξωτερικό για σωστή εκπαίδευση  για το κυνήγι και το περιβάλλον.