Μέχρι σήμερα, όλα τα χρήματα τα οποία κατατέθηκαν στον λογαριασμό του Κινήματος απο τα ιδρυτικά μέλη, έχουν επενδυθεί σε αγορές σπόρων, κατασκευή ποτίστρων, πληρωμές επιστημόνων για μελέτη της Κυπριακής Πανίδας και παροχή συμβουλευτικών οδηγιών καθώς και σε πληρωμές υπηρεσιών για λειτουργία του κινήματος. Λόγω των μειωμένων οικονομικών πόρων η συμβολή οικονομικής βοήθειας απο αρκετά μέλη αλλά και η εθελοντική και μη πληρωμένη συνεισφορά μέχρι σήμερα έχει βοηθήσει το Κίνημα να είναι βιώσιμο και ενεργό.