Οικονομία


1. Παλεύουμε για την δίκαιη αποζημίωση των κουρεμένων και των κατόχων αξιόγραφων.
α) Με ειδική φορολογία επί των κερδών των τραπεζών και άλλους πόρους αυτών.
β) Αποζημίωση μέσω ειδικού πλεονάσματος του κράτους καθώς και άλλους πόρους και περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου
γ) Περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν οι τράπεζες, αντί να δικαιούνται να πλειστηριαστούν, να παραχωρούνται προς όφελος των κουρεμένων και κατόχων αξιόγραφων.

2. Αποκατάσταση των κουρεμένων ταμείων προνοίας με πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα μέλη τους.

3. Παλεύουμε για την πλήρη τιμωρία των ενόχων της κατάρρευσης της Κ.Ο ούτως ώστε να ορθοποδήσει το κράτος και να κερδίσει πίσω το χαμένο αίσθημα εμπιστοσύνης του λαού.

4. Κούρεμα λογιστικού χρέους των τόκων, που έχουν επιβάλει οι τράπεζες όλα αυτά τα χρόνια, στα στεγαστικά δάνεια ή οποιαδήποτε άλλα δάνεια ούτως ώστε ο δανειολήπτης να μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

5. Στήριξη της τουριστικής βιομηχανίας για αύξηση της απασχόλησης και επέκταση της τουριστικής περιόδου από Μάρτιο σε Νοέμβριο.

6. Προσέλκυση επενδύσεων από επενδυτικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην έρευνα, τουρισμό και άλλους πρωτοποριακούς τομείς.

7. Παύση του τέλους κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα εφόσον η χώρα μας είναι κράτος μέλος της Ε.Ε. και βάση νόμου, θεωρείται μια παράνομη τακτική που γίνεται εις βάρος των πολιτών της Κ.Δ

8. Κατάργηση του τέλους των 350 ευρώ για τις επιχειρήσεις

9. Άμεση και δίκαιη καταβολή των αποζημιώσεων των αγροτών σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο

10. Παλεύουμε για δίκαιη, ισότιμη καταβολή των διαφορών επιδομάτων που λαμβάνει η Κ.Δ από την Ε.Ε και των οποίων δεν γίνεται ορθή κατανομή στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και άλλων που έχουν παραμεληθεί ενώ έχουν νόμιμο δικαίωμα.

11. Παλεύουμε για την στήριξη όλων των γεωργο-κτηνοτρόφων εφόσον τα διάφορα επιδόματα που εισπράττονται, καταχρώνται για να υπάρξει μια καινοτόμος ανάπτυξη και να προσελκύσει νέα άτομα δίνοντας τα απαραίτητα κίνητρα.

12. Προστασία της εγχώριας παραγωγής αγαθών έναντι ξένου ανταγωνισμού.

13. Προστασία και ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ούτως ώστε να είναι βιώσιμες.