Κυπριακό

Επιδιώκουμε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση η οποία θα κατοχυρώνει την ασφάλεια όλων των πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Μια λύση η οποία μέσα από σωστές βάσεις θα δημιουργήσει σωστές προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη και θα καταστήσει την Κύπρο ως ένα ασφαλή χώρο μακριά από φανατισμούς, απειλές και εντάσεις ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Η λύση αυτή θα πρέπει πρώτα να είναι βιώσιμη ως προς την καθημερινή συμβίωση των κατοίκων του νησιού αυτού με ξεκάθαρη διάκριση των εξουσιών για να επιτευχθεί ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος ευημερίας και κυρίως ένα κράτος ασφάλειας βασισμένο σε Δημοκρατικές αρχές. "Κάθε πολίτευμα διαθέτει τρία στοιχεία των οποίων τη σκοπιμότητα για τα καθένα οφείλει να εξετάζει ο σπουδαίος νομοθέτης. Αν αυτά λειτουργούν σωστά, και το πολίτευμα οπωσδήποτε λειτουργεί σωστά. Στο βαθμό, πάλι, που παρατηρούνται διαφορές στο καθένα από αυτά, διαφέρουν και τα πολιτεύματα μεταξύ τους. Από τα τρία αυτά στοιχεία το πρώτο διαβουλεύεται για τα κοινά, το δεύτερο αφορά τις αρχές (ποιες πρέπει να είναι, ποιες αρμοδιότητες να έχουν και με ποιον τρόπο να γίνεται η εκλογή του), και το τρίτο να απονέμει δικαιοσύνη". Ἀριστοτέλης, 384 π.Χ. - 322 π.Χ.)