Κυνήγι / Περιβάλλον


ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ να βοηθήσουμε στον εμπλουτισμό των βιότοπων με διάφορα μέσα και τρόπους για ένα καλύτερο αύριο για τους νέους κυνηγούς

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην ενδυνάμωση και πλήρη συνεργασία με την ΚΟΚ&ΔΑΖ για ένα καλύτερο κυνηγετικό αύριο σε συνεργασία με όλο το φάσμα των Κυπρίων πολιτών που αγαπούν το περιβάλλον για βελτίωση των βιότοπων της χλωρίδας και ανάπτυξη της πανίδας.

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ σε ένωση όλων των κυνηγών για βοήθεια, ανάπτυξη και εμπλουτισμό των βιοτόπων με συγκεκριμένες προτάσεις και πλάνα

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην συνεργασία με τον Ουλαμό Πάταξης Λαθροθηρίας με στόχο την ενδυνάμωση του σώματος για την καταπολέμηση και πάταξη της σοβαρής λαθροθηρίας.

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην άμεση, ορθή καταπολέμηση των επιβλαβών βάση σχεδίου και προγραμματισμού για πιο αποδοτικό έλεγχο του αριθμού τους

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην άμεση καταπολέμηση τοποθέτησης δολωμάτων με φόλα που οδηγούν στις μαζικές δηλητηριάσεις σκύλων με συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχουμε ήδη καταρτίσει, για άμεση σύλληψη των υπαιτίων.

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην άμεση καταπολέμηση των μαζικών κλοπών κυνηγετικών σκύλων σε συνεργασία με νόμιμους αστυνομικούς φορείς, βάση προγράμματος που έχουμε ήδη συντονίσει.

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ να επιδείξουμε μηδενική συνοχή στην καταστροφή βιοτόπων πηγαίνοντας κόντρα σε οποιουδήποτε τα συμφέροντα για να σταματήσει η καταστροφή των βιοτόπων με την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη υποστατικών, φωτοβολαταϊκών πάρκων και μεμονωμένων κατοικιών με αποτέλεσμα την περαιτέρω απαγόρευση κυνηγετικών περιοχών.

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην παρουσίαση διαφόρων προτύπων για την ανάκαμψη του ενδημικού θηράματος, που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι βιότοποι που έχουν εφαρμοστεί παρουσιάζουν ήδη τεράστια ανάπτυξη.

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην δημιουργία μεγάλων επαρχιακών εκτροφείων λαγών και σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους και την αναδιαμορφωμένη Υπηρεσία Θήρας, στην απελευθέρωση τους σε βιότοπους όπου έχουν υποστεί πλήγμα από τα επιβλαβή και την λαθροθηρία. Δέσμευση μας η παροχή πλήρους ενίσχυσης, ενδυνάμωσης και βοήθειας στους κυνηγετικούς συλλόγους για ανάκαμψη των θηραμάτων στους βιότοπους

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην μερική επαναφορά των κυνηγετικών μας παραδόσεων, πάντοτε στα πλαίσια της λογικής

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην μείωση των αδέσποτων σκύλων, με την εφαρμογή του περί σκύλων νόμου, για σήμανση και εγγραφή των πολύτιμων φίλων μας στο κυνήγι ούτως ώστε κανένας να μην μπορεί να «ξεφορτώνεται» το σκυλί του

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην Κυνηγετική Παιδεία, με εθελοντικές εκδρομές σχολείων για γέμισμα ποτίστρων, ταΐσματα, καθαρισμό βιότοπων, γιατί η ανάγκη της τάσης της εφηβικής μαγκιάς για τη λαθροθηρία, αποφεύγεται μόνο με ορθή εκπαίδευση, επιβράβευση και φυσική συμμετοχή στους βιότοπους.

ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ στην καταπολέμηση της πυτιοκάμπης που εξαλείφει τα δάση μας, προσφέροντας την εθελοντική μας βοήθεια στο Τμήμα Δασών, με εισήγηση συγκεκριμένου προγράμματος για εργοδότηση άνεργων πτυχιούχων από το κρατικό ή δημοτικό φορέα, με στόχο τον ψεκασμό και το κλάδεμα των πεύκων.

Χαράσσουμε την πορεία για το μέλλον μας
Ένα μέλλον ελευθερίας, χωρίς καταναγκαστικά δεσμά, χωρίς τοποτηρητές, επιτηρητές και επόπτες, αλλά άγρυπνους φρουρούς της χλωρίδας και πανίδας της πατρίδας μας με μόνο γνώμονα το συμφέρον της φύσης υπέρ της οποίας τασσόμαστε σθεναρά. Η αφύπνιση μας ως Κύπριοι Κυνηγοί είναι πλέον επιβεβλημένη και οπιαδπήποτε περαιτέρω καθυστέρηση οδηγεί το κυνήγι μας προς την ολοκληρωτική, μη αναστρέψιμη καταστροφή.

.