Μπορείτε εδώ να δείτε το καταστατικό του Κινήματος Ενωμένων Κυνηγών εδώ :