Το Κίνημα Κυπρίων Κυνηγών δημιουργήθηκε από μία ομάδα νόμιμων και αγανακτισμένων πολιτών αλλά και κυνηγών το 2014 και έχει εγγραφεί ως Πολιτικό Κίνημα το 2018. Η Πολιτική και κοινωνική διαφθορά, τα συνεχόμενα σκάνδαλα σε όλους τους τομείς, η καταστροφή των βιοτόπων, το ξεπούλημα της Κυπριακής υπαίθρου, οι επιφανειακές πολιτικές αντιμετώπισης σοβαρών περιβαλλοντολογικών προβλημάτων και το διαβρωμένο και μη λειτουργικό σύστημα διαχείρισης του κυνηγίου, μας οδήγησαν στην δημιουργία του κινήματος. Το κίνημα δεν έχει καμία σύνδεση με άλλα Πολιτικά Κόμματα κανένα χρωματισμό και στελεχώνεται μόνο με άτομα τα οποία είναι νομοταγείς και ευσυνείδητοι  πολίτες και κυνηγοί.  

Στόχος : Στόχος του κινήματος είναι  η σύνταξη μια κοινωνική συμμαχίας, απαλλαγμένης από πολιτικούς χρωματισμούς, οικονομικά και άλλα συμφέροντα με νέα πρόσωπα , άφθαρτα για προάσπιση των δικαιωμάτων του Κύπριου Πολίτη, του Κύπριου κυνηγού και την προστασία του περιβάλλοντος .

Σκοπός: Σκοπός του κινήματος είναι η απόκτηση πολιτικής φωνής μακριά από Κομματικής σκοπιμότητες , οικονομικά και άλλα συμφέροντα για την προστασία του Πολίτη και για την δημιουργία  ενός κράτους αξιοκρατικού, κράτους δικαίου, ευημερίας και προόδου. Παράλληλα το Κίνημα θέτει ως σκοπό την προστασία του κυνηγίου ως δραστηριότητα μέσα σε σωστά και εκσυγχρονισμένα πλαίσια, ενώ παράλληλα επιδιώκει να προστατευθεί το Κυπριακό περιβάλλον και να διαφυλαχθεί για τους απογόνους μας. Παράλληλα το κίνημα θα στηρίξει την πάταξη της διαφθοράς και της εγκληματικής αμέλειας σε σοβαρά κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα ενώ θα αγωνισθεί προς την καλλιέργεια παιδείας σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την φύση. 

Ενέργειες: Μέσα από συντονισμένες ενέργειες από Κύπριους και Ξένους εμπειρογνώμονες αλλά και με την επαφή με όλα τα στρώματα της κοινωνίας το Κίνημα θα επιδιώξει να βρει λύσεις στα αδιέξοδα που μας έχουν οδηγήσει οι μέχρι τώρα κυβερνούντες . Είδη μέσα από μελέτες το κίνημα προχώρησε στην εφαρμογή του προγράμματος  Αειφόρου Ανάπτυξης το οποίο έχουμε θέσει σε εφαρμογή με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Παράλληλα αντιμετωπίζουμε καθημερινά αρκετά προβλήματα που αφορούν την κοινωνία, το θήραμα και την φύση, ενώ έχουμε ξεκινήσει την στελέχωση του Κινήματος σε όλες τις επαρχίες.