Δικαιοσύνη - Διαφάνεια


1. Δημιουργία Ειδικού Δικαστηρίου για Οικονομικά Εγκλήματα και τιμωρία ενόχων για την οικονομική καταστροφή, με δέσμευση της περιουσίας τους.

2. Ενίσχυση και ενδυνάμωση του Γενικού Ελεγκτή

3. Δημιουργία ειδικού άφθαρτου τμήματος ατόμων, ούτως ώστε να σταματήσει ο θεσμός του «έχεις μέσον» για να δικαιούται κάποιος ιατροφαρμακευτική βοήθεια για επείγουσες επεμβάσεις για τις οποίες μπορεί να περιμένει για μήνες ή και χρόνια για γραφειοκρατική διαδικασία η οποία μπορεί και οφείλει να απλουστευθεί.

4. Ο τομέας της δικαιοσύνης έχει κλονισθεί σφοδρά τα τελευταία χρόνια και ο Πολίτης έχει κάθε λόγω να απαξιώνει την δικαιοσύνη στη χώρα μας. Θα πρέπει να υπάρχει μια αδιάφθορη εποπτική αρχή η οποία να εποπτεύει με πάσα διαφάνεια το δικαστικό σύστημα. Ένα δικαστικό σύστημα το οποίο είναι χρονοβόρο και πολλές φορές λειτουργεί ενάντια στο νομοταγή πολίτη λόγω της καθυστέρησης εκδίκασης μιας υπόθεσης. Παράλληλα θα πρέπει να σχηματιστούν ειδικά δικαστήρια για εκδίκαση υποθέσεων οικονομικών εγκλημάτων, περιβαλλοντολογικών εγκλημάτων