Άμυνα


1. Όλοι οι πόροι από την Έκτακτη Αμυντική Εισφορά να διατίθενται αποκλειστικά στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης της Ε.Φ γιατί εκεί εναποτίθεται και η προστασία των πολιτών.

2. Ισχυροποίηση της Εθνικής Φρουράς, επάνδρωση και πλήρης Αμυντική Θωράκιση της για προστασία των πολιτών

Θέλουμε ένα σύγχρονο και Ευρωπαϊκό στρατό ο οποίος να μπορεί να προβάλει αντίσταση σε τυχόν απειλές αλλά και ο οποίος να είναι ανά πάσα στιγμή μάχιμος, ευέλικτος , σωστά εκπαιδευμένος και ουσιαστικός. Ένα στρατό με σύγχρονα πολεμικά όπλα και δυνατούς συμμάχους. Δυστυχώς, ενώ έχουμε ξοδέψει εκατομμύρια για την αμυντική μας θωράκιση παραμένουμε με παλιάς τεχνολογίας οπλισμό , παρουσιάζουμε σημαντικές αδυναμίες στην αεροπορία και στο ναυτικό και συντηρούμε ένα πολυέξοδο και καθόλου εκσυγχρονισμένο στρατιωτικό κατεστημένο.